Vysazování ryb do revírů naší MO Tábor lze rozdělit dle vysazovaných druhů ryb na dvě části. Jednak jsou to ryby odchované v našich rybochovných zařízeních (kapr, lín, amur, candát, štika, cejn velký, bílá ryba a pstruh obecný), a na druhé straně též ryby dodané JčÚS dle zarybňovacího plánu vydaného pro příslušný rok, či ze získaných dotací (štika, candát, parma, sumec, úhoří monté, parma, ostroretka, bolen, podoustev).

Do revírů se tak násada dostává rozvážkou, kterou provádí členové hospodářského odboru (HO) okamžitě po výlovu chovných vod, popř. i přímým vysazením od dodavatele. Při této činnosti spolupracují s členy zarybňovací komise (ZR), kteří zároveň provádí dohled nad správným počtem, váhou a zdravotním stavem násady. Složení ZK je každoročně schvalováno na členské schůzi organizace a je uvedeno v usnesení z této schůze.