S  uplynulým létem, prvními perlami rosy na pavučinách v trávě, barvícími se listy javorů a mlhami nad hladinami rybníků, přichází ten správný čas na závěrečný akt celoroční péče o rybu. Tím jsou výlovy chovných vod, nasazování vzrostlé ryby do sportovních revírů, a přechování té menší v komorových rybnících určených k jejímu přezimování do následujícího jara.

Zatímco hospodář MO sestavuje plán výlovů, fišparta složená z členů hospodářského odboru a dalších dobrovolníků ještě naposledy kontroluje potřebné „nádobí“, auta apod. S předstihem několika dnů pak hospodář se svými zástupci bedlivě sledují předpověď počasí, a pomalu začínají rybníky táhnout. Tady se ukáže, zda se pravidelná údržba výpustních zařízení neodbyla, zda se voda někudy necourá.

Dobře přistrojený rybník je vizitkou toho kdo jej „strojil“ a  základem pro hladký průběh následujícího výlovu. Celý ten následující rybářský obřad lovení si nenechá nikdy ujít houf místních i přespolních zvědavců, který přešlapujíce v mlze a chladu na hrázi, poměrně často kroutí hlavami nad neznámými povely a pojmy rybářů. Jen ti zkušenější už trochu rozumí, co znamená, že ryba v lovišti vaří, že je třeba síť zjádřit, rybu dobře přebrakovat a kdo je to vlastně ten holomek.

Ryba se přesouvá kesery ze sítě či loviště do vaniček a kádí. A když se to ještě naposledy škrábne, vydá do váhy a hospodář zapíše poslední várku, je pomalu čas na první předběžné zhodnocení, jak byl rok v přírůstcích na chovné vodě úspěšný. Nejčastěji odchovávanými, a tedy i lovenými druhy ryb na rybnících naší MO Tábor jsou kapr, lín, amur, z dravců pak candát a štika.