Na tomto místě si Vás dovolíme seznámit s činnostmi, které možná nejsou vždy dobře vidět, ale jsou nezbytné na cestě k tomu, co Vám všem mnohdy přináší tu finální radost z pěkného úlovku na našich sportovních revírech.

Je mnoho příčin, které neposkytují rybám dobré podmínky k přirozené reprodukci přímo v potocích, řekách a rybnících, a tak musí zasáhnout člověk, aby v podmínkách lepších odchoval dostatečné množství násad všech druhů. Násady jsou pak přemisťovány do vod, ke kterým si všichni chodíte především odpočinout, ale také si od nich případně odnést úlovek domů. 

Vody, kde se násada odchovává, jsou především rybníky, nádrže, potoky apod. V naší organizaci se o ně stará tzv. hospodářský odbor (HO).  Jeho činnost je velmi různorodá. HO se stará nejen o nemovitosti v majetku organizace, ale také o techniku, nářadí a svěřené chovné vody. Pro Vaši informaci – jeho náplň práce zahrnuje činnosti týkající se např. provozu aut, prořezávání náletových dřevin a sečení travních porostů u chovných vod, úpravu cest, opravy výpustních zařízení, kontrolu čistoty a chemismu vod, krmení násadových ryb, výlovy a vysazování ryb do sportovních revírů, zimní péči o komorovanou rybu a dalo by se ve výpisu aktivit HO ještě dlouho pokračovat.

Ano, tito dobrovolníci provádí činnosti, které Vy všichni máte ve svých povinnostech vůči MO ČRS, a v souladu s usnesením členské schůze je platíte svým tzv. pracovním ročním příspěvkem mezi rybáři zvaným „brigády“. A tak vždy při pěkném úlovku, kdy vzdáváte dík našemu patronu sv. Petrovi, vzpomeňte i na hospodářský odbor, který má na Vašem potěšení přeci jen také svůj nemalý podíl. Více o činnosti HO Vám možná také napoví několik přiložených fotografií.