Naše místní organizace ČRS odchovává na potocích (tzv. kapilárách) Pilský, Rašťský, a chovné části Košínského potoka pstruha obecného. Pstruh je nakupován ve stadiu plůdku a brzy na jaře pečlivě vysazován po několika kouscích do každé vhodné tůňky na kapiláře.

Tato mravenčí práce má důležitý cíl, a to ten, že každému pstružímu jednotlivci se dostane v následujících měsících vzrůstu dostatek přirozené potravy. Tak se vlastně každá z vysazených rybiček poprvé dostane z ochrany pstruží líhně do volné přírody, plné všelijakých nástrah, predátorů, klimatických změn a kolísavých průtoků. Nastane boj doslova o přežití! Statisticky je uváděno, že z vysazených „špendlíků“ dokončí první rok života asi jen 4-8 %.

Ti nejsilnější jedinci, již povyrostlí do velikosti Po1 až Po2, jsou pak členy hospodářského odboru organizace odlovováni el. agregátem, převáženi, a následně vysazováni do pstruhového revíru Košínský potok. Tato práce je velmi náročná – lovící četa musí v mnohdy nepřístupném terénu dodržovat stanovené bezpečnostní předpisy, a zároveň při přepravě a uchovávání pstruhů dbát na dobré kyslíkové poměry v transportních nádržích. Odměnou je pak rybářům pohled na vzrostlou rybu, jednu z nejkrásnějších v našich vodách a v posledních letech také jednu z nejohroženějších!