Historie

Snaha o využití rybníků k odchovu rybích násad sloužících jako obsádky pro sportovní vody je historicky datována do začátku vzniku naší organizace, tehdejšího Rybářského klubu. V krátké době po založení měl klub v pronájmu rybníky Zavadilský (1890), Polní, Vejrecký a Čekanický u Hruškovské cihelny (1899). Tyto rybníky byly většinou ve špatném stavu. Na jejich opravy museli být najímáni pracovníci, což bylo značně finančně náročné.

V dalších letech byly pronajaty nové rybníky a některé pronájmy byly zrušeny. Z historických pramenů vyplývá, že v této době ještě nelze hovořit o uceleném rybničním hospodářství. Nájmem klubu tehdy prošly i rybníky Vrážný (1899), Hemrův (1927), Königův v Plané nad Lužnicí (1928) a Zmrhal (1933).

Historickým mezníkem je rok 1930 kdy organizace vstupuje do Radimovické soustavy nájmem rybníků Hájek, Podedvorný a Praporka. Také tyto rybníky však potřebovaly poměrně velké opravy.

O tom, že to naši předkové mysleli s hospodařením vážně, svědčí pár následujících faktů.

Rok 1942
– do nájmu vzaty rybníky Lískový v Radimovické soustavě a rybníky Zahrádecký, Studený a Pochytil

Rok 1947
– nájmem získány potoky Košínský, Černovický, Jedlanský a pořízeny rybníky Mlynářka a Velký, které byly v roce 1948 napuštěny

Rok 1948
– 19,4 km potoků mimopstruhových (Kozský, Černovický, Jordánský a dolní část potoka Košínského)
– 21,2 km břehů potoků pstruhových (Pilský, Rašťský, Vlásenický, Jedlanský, horní úsek potoka Košínského)
– 23 km břehů řeky Lužnice (z toho 1,6 km břehů vlastních)
– 11 chovných rybníků o výměře 27,038 ha

Rok 1953
– Lužnice 3 a 4, potok Tismenice, nádrž Jordán, Kozský potok, Černovický potok, tedy celkem 50 km hlavního toku (208 ha vodní plochy, z toho 198 ha vod mimopstruhových a 10 ha vod pstruhových)

Rok 1954
– pronajata Komora (nynější Kosova Komora)

Rok 1958
– zahájeno budování Nové Komory v Radimovicích

Rok 1961
– vybudován rybník Horní Soví na Blanickém předměstí

Jistě bychom zde mohli ještě dlouhou dobu pokračovat ve výčtu budovatelského nadšení našich předků. Určitě sem patří i rybníky Čtverák a Krajánek, na jejichž vybudování má velkou zásluhu tehdejší hospodář organizace, doživotní čestný člen výboru pan Václav Jiřík.

Současnost

ČRS, z.s. MO Tábor hospodaří aktuálně na 11 rybnících o rozloze 11,54 hektarů. Z toho je 6 rybníků o rozloze 4,07 hektarů ve vlastnictví organizace a 5 rybníků o rozloze 7,47 hektarů je pronajatých.

Návesník –  kat. u. Nasavrky u Tábora 0,30 ha    v majetku organizace
Nová komora –  kat. u. Radimovice u Tábora1,00 ha    v majetku organizace
Podedvorní – kat. u. Radimovice u Tábora1,00 ha    MO v nájmu
Velký – kat. u. Radimovice u Tábora3,11 ha    MO v nájmu
Čtverák – kat. u. Radimovice u Tábora1,14 ha    v majetku organizace
Mlynářka – kat. u. Radimovice u Tábora1,86 ha    MO v nájmu
Krajánek – kat. u. Radimovice u Tábora0,83 ha    v majetku organizace
Hájkový – kat. u. Radimovice u Tábora0,50 ha    MO v nájmu
Lískový – kat. u. Radimovice u Tábora0,10 ha    v majetku organizace
Soví – k.u.  Tábor0,70 ha    v majetku organizace
Kosova komora – k.u.  Tábor1,00 ha    MO v nájmu
Praporka – k.u. Radimovice u Tábora2,40 ha    MO v nájmu