Délka: 6,0 km
Rozloha: 2,0 ha
Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Tábor

Popis revíru

Přítok Lužnice. Od ústí do Lužnice až k můstku komunikace Jordánská ul., k. ú. Tábor, dále od můstku komunikace Jordánská ul., k. ú. Tábor až k vodopádu pod Jordánem (chovný úsek – zákaz lovu ryb). Dále od mlýna Lapáček v k. ú. Liderovice (GPS 49°28’27.259’’N, 14°39’7.351’’E) až k hrázi rybníka Žabinec nad obcí Moraveč (GPS 49°29’42.565’’N, 14°37’59.952’’E). K revíru patří potok Černý od soutoku s Košínským potokem až ke hrázi rybníka Černý v Sudoměřicích (chovný úsek – zákaz lovu ryb). Rybníky Žabinec a Černý do revíru nepatří. Ostatní přítoky Košínského potoka a úsek od soutoku s potokem Černým až k pramenům jsou chovné, zákaz lovu ryb.

Jedná se o jediný pstruhový revír táborské organizace. Potok sbírá vodu ze severozápadní oblasti táborska, jistebnické pánve až z okraje tzv. „Čertovy pahorkatiny“.

Jeho poměrně krátký, lovný úsek, začíná nad obcí Moraveč, u betonového můstku na soutoku potoků Košínského a Černého. V úsecích proti proudu nad můstkem jsou oba zmíněné potoky chovnou částí. Košínský až k hrázi rybníka Žabinec (někdy též Babinec), a potok Černý až k hrázi rybníka v obci Sudoměřice u Tábora. Od počátku revíru se potok vine loukami, jenž jsou zároveň příležitostnými pastvinami pro hovězí dobytek. Rybář tak zde musí počítat nejen s velmi opatrnými rybami, ale též s přítomností elektrických ohradníků, a také se zvířaty, která se občas objeví za jeho zády. Nezřídka dokáže tento skot svoji přítomností lov na potoce pořádně znepříjemnit. Potok je spíše nížinného typu povětšinou s jílovitým dnem, místy podemletými břehy a takřka bez větších peřejí. Z luk se vymaní podtékajíce silnici Chotoviny – Jistebnice a poskočí několika proudky k dalšímu menšímu můstku u Lapáčkova mlýna, kde hranice tohoto revíru končí.

Nejčastěji loveným druhem je na tomto revíru pstruh obecný. Je to také jediný vysazovaný druh dle zarybňovacího plánu. Dalším možným úlovkem na prutu rybáře se stávají i okoun říční, jelec tloušť, štika obecná popř. i další druhy. Jsou to ryby, které sem migrovaly z výše uvedených rybníků na povodí, popř. vytáhly proti proudu z níže položené Košínské přehrady. Ve vodách „Košíňáku“ dokáže pozorný lovec objevit i přítomného raka.

Velmi obtížný lov na tomto potoce zůstává převážně výhradou několika skalních pstruhařů, kteří se neváhají pro úspěch plížit kolem vody doslova jako indiáni, a nezatratí tento revír ani po několika neúspěšných vycházkách. Nicméně stále častěji se musí o tečkované krasavce našich vod dělit s poměrně silnou populací vyder, která se zde již roky vyskytuje. Nejlepším obdobím lovu jsou zde teplé květnové a červnové dny, kdy nad vodou poletují velké májové jepice a chrostíci. Pak už jen stačí nabídnout důvěryhodnou mušku…

Druhy nasazovaných ryb dle zarybňovacího plánu :

 DruhPo 1-2
PLÁNPoč.800
 Hm.