Délka: 4,0 km
Rozloha: 55,0 ha
Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Tábor

Popis revíru

GPS 49°25’36.403″N, 14°39’58.924″E
Přítok Lužnice. Od hráze nádrže Jordán až k lávce u Náchodského mlýna v k. ú. Tábor, včetně nádrže Jordán – 50 ha. Lov z plavidel a zavážení nástrah na Jordánu povoleny. Vnadění je zakázáno (rozhodnutí MěÚ Tábor, č. j. 13188 Bab-233). Lov ryb s krmítky povolen. V PHO I. stupně, vyznačeném na břehu tabulemi a na hladině bójkami, je zákaz lovu ryb. Nejmenší lovná míra candáta obecného zvýšena na 50 cm. V případě, že je v revíru ulovena štika obecná větší než 80 cm, do revíru se již nevrací. Minimální velikost nástražní rybičky, nebo její části, je 20 cm. Toto ustanovení platí i pro lovícím přechovávané rybičky. Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu dravých ryb na udici. V revíru platí omezení počtu ponechaných si vyjmenovaných druhů dravých ryb štika, sumec, bolen, candát, v kalendářním dnu, týdnu či roce takto: max. 1 ks denně, 2 ks týdně, 10 ks ročně. Ponecháním si daného počtu vyjmenovaných dravých ryb v kalendářním dnu, týdnu či roce, končí pro lovícího v tomto revíru lov dravců všemi způsoby – na živou či mrtvou rybičku nebo její části, včetně lovu přívlačí, muškařením a lovu na umělou mušku. Na nádrži neplatí pravidlo K70, uloveného kapra nad 70 cm (včetně) si může osoba provádějící lov ponechat

Tábor a Jordán patří k sobě již téměř 550 let. Řekneme-li Jordán, představujeme si Tábor a řekneme-li Tábor vybaví se nám Jordán. Je jen málo měst na světě, která se mohou pochlubit tak krásnou vodní plochou. Jordán byl založen roku 1492 a je proto jednou z nejstarších vodních nádrží v Evropě. Vznikl přehrazením hlubokého údolí, jímž protékal Tismenický potok. V dobách svého vzniku měl dva úkoly, jeden byl obraný, kde chránil Tábor od východu a druhý, neméně důležitý úkol byl zajistit dostatek vody pro obyvatele města. Pro tento účel, nedlouho po vybudování, byla v roce 1508 Mistrem Janem „vody vůdcem“ a mlynářem Matoušem Zychou postavena první vodárna, která sloužila 365 let. Je samozřejmé, že nádrž byla využívána k chovu ryb. Až do roku 1830, byl Jordán každý druhý, až třetí rok vypouštěn a loven. Po tomto roce byl již jen zatahován sítěmi, protože dřevěné výpustní potrubí shnilo. Již v roce 1899 se Rybářskému klubu podařilo získat nájem Jordánu za roční platbu 102 zlatých a 50 krejcarů. Počátek sportovního rybolovu se datuje od 15. 7. 1902. Pouhé čtyři roky od založení Rybářského klubu. Je samozřejmé, že k rybářům patří i úlovky, které na Jordáně byly vskutku kapitální. Příkladem je kapr ulovený roku 1875 vážící 24 kg, nebo kapr, kterého ulovil J. Pilař roku 1951 o váze 17 kg. Vůbec největší kapr, který se zde vyskytl, byl nalezen uhynulý u brlení a vážil 28 kg. Nejenom kapry Jordán proslul jako revír, ale i candáty, kterých bylo v roce 1934 uloveno 9 kusů o váze přes 9 kg. Největší candát byl nalezen uhynulý a vážil 15 kg. O pěkné úlovky není nouze ani v současnosti, či nedávné minulosti. Po náročné revitalizaci nádrže, která byla započata v listopadu 2011 a dokončena 31. 7. 2014 je Jordán opět perlou a výstavním kouskem mezi revíry, které naše organizace obhospodařuje.

Technické údaje
rozloha: 51,77 ha
objem zadržované vody: 3 mil. m3
maximální hloubka: 12,5 m
délka sypané hráze: 284 m
výška hráze: 20 m

Druhy nasazovaných ryb dle zarybňovacího plánu od r. 2014

DruhK 3L 2Cv 2Bol.Š 1Ca 1Su 1Úhoř
Poč.4000500 50200020005001500
Hm.