Délka: 12,2 km
Rozloha: 65,00 ha
Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Tábor

Popis revíru

GPS Z: 49°24’32.558″N, 14°36’7.253″E, K: 49°22’17.143″N, 14°41’15.202″E
Přítok Vltavy. Od jezu Matouškovského mlýna v k. ú. Dražice až k jezu Soukeník v k. ú. Sezimovo Ústí, bez přítoků. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.

Popsat, byť zkráceně, tento revír spodní Lužnice není vůbec snadný úkol, neboť  je dostatečně znám většině lovců s prutem, a léty se stal v myslích rybářů doslova pojmem. Revír začíná blízko města Sezimovo Ústí pod jezem  Soukeník na ř. km 46.464. Již od počátku prochází rozšířenou chatovou oblastí  směrem severním k Táboru. V těchto partiích je řeka za normálního stavu klidně plynoucí. Pod jezy voda v korytě rychle poskočí, aby se v nadjezí další příčné překážky trochu pozastavila. V Sezimově Ústí přibere zprava Kozský potok, přehoupne se přes jez Veselý pod největším táborským sídlištěm, a znovu přibrzdí na jezu U brusírny (Přibík) pod mostem nejstarší elektrické železniční dráhy vynálezce Křižíka z Tábora do Bechyně. Následně se několikrát zatočí pod hradbami  a budovami historického města zdolajíce další 2 jezy – Suchomel a Veselý, a definitivně se stáčí doleva, směrem západním. Jez Pokorný na ř.km 39.088 propouští lužnické vody do zalesněného,  poměrně hlubokého a kamenitého údolí, které je považováno za možná nejhezčí partie na toku této řeky. Na následujícím jezu Beneš (Klokoty) je vybudován tzv. rybí přechod. Pod ním řeka propluje kolem oblíbené vodácké bašty Harrachovka, sklouzne pod turisty oblíbeným „Hrbatým můstkem“ a mezi chatami volně pokračuje na Kvěchův mlýn, ř.km 35.616. Dále pod jezem vody Lužnice prokličkují slalom mezi balvanitýmí překážkami známými jako „Kamenné stádo“, a směrem již více jihozápadním dorazí ke konci tohoto revíru – Matoušovský mlýn, ř.km 33.995.

Celý tento revír je bohatě zarybněn celou škálou ryb tzv. „cejnového pásma“ . Nejčastěji lovenou rybou je zde  ryba kaprovitá, nicméně i lovci dravců a dalších ryb si zde přijdou na své. Klidnější partie řeky obývají většinou rybáři lovící na položenou, v těch peřejnatých narazíte na specialisty lovící na plavanou, přívlač a mnohdy také s muškařským prutem. Dominantní rybou je zde kapr obecný, ale setkat se lze i s trofejními úlovky sumců, větších candátů, štik, parem a tloušťů. Pravidelně je vysazována i tzv. ryba reofilní (parma, ostroretka, podoustev), která mnohdy na udici rybáře příjemně překvapí. Problémy při lovu však zde občas působí  kolísání hladiny toku mezi  jezy z důvodu provozu několika malých vodních elektráren (MVE).

Druhy nasazovaných ryb dle zarybňovacího plánu

DruhK 2-3L 2-3Cv 2BrŠ 1Ca 1Su 1ÚhořTl 1OstrPodPa 1Bo 1
Poč.3000500200020002500100050030002000100010001000500
Hm. 50200200