Dne 23.9.2023 proběhl výlov rybníků Návesní a Krajánek z něhož bylo vysazeno do revírů Lužnice 4 ( 421035)-130kg lína obecného a 100kg bílé ryby Lužnice 3 (421034)- 60kg lína obecného a 50kg bílé ryby a do revíru Tismenice 1 (421068)-150kg lína obecného a 100kg kapra obecného.