Vážení rybáři,
výbor Českého rybářského svazu z.s., místní organizace Tábor se obrací s prosbou na všechny, kteří za účelem rybolovu využívají prostory Sokolské plovárny, k maximální ohleduplnosti vůči plavcům a ostatním spoluobčanům.

Prostory plovárny jsou určeny široké veřejnosti, která může být výrazným prvkem hodnotícím naši spolkovou činnost.

Proto vás žádáme:
1) Zachovávat místa lovu v čistém stavu.
2) Dbát zvýšené opatrnosti a vyhnout se ztrátám všech předmětů, jenž mohou způsobit zranění osob.
3) Ponechané ryby, pokud možno nekuchat v místě lovu. Nejde-li jinak, vnitřnosti prosím zabalte do plastikového obalu a umístěte do nádob určených pro svoz komunálního odpadu.

Za výbor Českého rybářského svazu z.s., místní organizaci Tábor jednatel Pavel Dončenko v.r.