Dne 28.10.2022 proběhl výlov rybníku Čápák, z něhož bylo vysazeno do revíru Lužnice 4 (421035)- 140kg štiky obecné.