Dne 28.10.2022 proběhl výlov rybníku Čápak, část rybí násady byla ponechána k zakomorování a dalšímu chovu a štika obecná byla vysazena do Lužnice.