Dne 8.10.2022 proběhl výlov rybníku Podedvorní z něhož bylo vysazeno do revíru Lužnice 3 (421034) – 1100kg kapra obecného.