Dne 25.9.2022 proběhl výlov rybníku Soví z něhož bylo vysazeno do revíru Tismenice 1 (421068)-500kg kapra obecného a 15kg štiky obecné.