Dne 24.9.2022 proběhl výlov rybníku Krajánek z něhož bylo vysazeno do revíru Tismenice 1(421068) Nádrž Jordán- 700kg kapra obecného a 300kg lína obecného. Do revíru Lužnice 3 (421034)- 50kg lína obecného a do revíru Lužnice 4 (421035) – 50kg lína obecného. Do revíru Kozský potok 1(421028)- 10kg lína obecného.