Dne 22.4.2022 proběhlo vysazení ryb z výlovu Malého Jordánu do revírů Tismenice 1 (421068)-300kg(150ks) štiky obecné do revíru Lužnice 3(421034)-100kg bílé ryby a zpět do Malého Jordánu(421302)-20kg okouna říčního.