Dne 23.4. 2022 bylo vysazeno z výlovu Malého Jordánu do revírů Tismenice 1(421068) -50kg(36ks) štiky obecné, 15kg(33ks) candáta obecného, 10kg okouna říčního a do revíru Lužnice 4 (421035)-250kg bílé ryby.